ELITE TRADING LEAGUE
IV EDYCJA

WYGRAJĄ ZASADY I KONSEKWENCJA, CZY PODEJMOWANIE
DUŻEGO RYZYKA?

KTÓRA STRATEGIA BĘDZIE NAJBARDZIEJ EFEKTYWNA?

KTO OKAŻE SIĘ NAJLEPSZY?

REGULAMIN OGÓLNY

1.    Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem) określa zasady odbywania się Konkursu (dalej: konkurs) o nazwie: ELITE TRADING LEAGUE

2. Organizatorem Konkursu jest Elite Expert Club Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Sobieskiego 2, 40-082 Katowice wpisana do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział VIII gospodarczy krajowego rejestru sądowego pod numerem KRS: 0000776412, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 634-295-42-43, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000,00 zł wpłaconym w całości.

dalej jako ‘EEC’

3.    Konkurs trwa od 1 września 2021 r. do 1 października 2021 r. (czas trwania Konkursu).

 

WARUNKI UCZESTNICTWA, ZASADY ORAZ REGULAMIN NAGRÓD ZNAJDZIESZ W PLIKU DO POBRANIA PONIŻEJ:

WYNIKI I EDYCJI TURNIEJU:

WYNIKI II EDYCJI TURNIEJU:

WYNIKI III EDYCJI TURNIEJU:

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z Naszym działem Support, żeby otrzymać wszystkie potrzebne odpowiedzi:

support@eliteexpert.club / +48 222 669 111